Samochód i firma – kontrola pojazdów za pomocą systemu GPS

Od kilku lat można zaobserwować wzrastające zainteresowanie kontrolą pojazdów w firmach. Dotyczy to zarówno dużych firm jak i małych przedsiębiorstw. Kontrola pojazdów dzięki rozwojowi systemów informatycznych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz redukcję kosztów. Kontrola pojazdów to:

  • redukcja zużycia paliwa
  • bezpieczeństwo floty
  • kontrola pracy kierowców
  • terminowe dostarczanie towarów
Redukcja zużycia paliwa

Koszt paliwa to dziś jeden z najistotniejszych czynników składowych całkowitych kosztów transportu. W celu ograniczenia tego zużycia w wielu przedsiębiorstwach wprowadza się rożne ograniczenia, szkoli się kierowców i planuje optymalne trasy przejazdów. Zastosowanie systemu monitoringu gps pozwoliło w wielu firmach ograniczyć zużycie paliwa w bardzo krótkim okresie czasu. System za pomocą modułu GPS zbiera dane z sondy paliwa i przekazuje siecią GPRS do centrali wraz z pozycją GPS pojazdu.

Bezpieczeństwo floty

Stały dostęp do aktualnej pozycji pojazdu na terenie kraju i zagranicy to zwiększone bezpieczeństwo kierowców i ochrona pojazdów. W przypadku kradzieży lub wypadku można ustalić położenie pojazdu.

Kontrola pracy kierowców

Często kierowcy mają udostępniony samochód do celów prywatnych. Dostęp do raportów historycznych o pojeździe pozwala dokładnie określić czy nie dochodziło do nadużyć i lepiej rozliczać każdy przejechany kilometr.

Terminowe dostarczanie przesyłek

W dynamicznym świecie gdzie czas dotarcia towaru jest dla wielu branż kluczowy ważnym elementem oceny przedsiębiorstwa jest terminowość. W celu zwiększania tego elementu stosuje się nawigację wraz funkcją omijania korków. Dla większej liczby pojazdów firmowych dobrze jest także kontrolować flotę i zarządzać planowaniem tras centralnie. Pozwala to optymalnie gospodarować zasobami sprzętowymi oraz pracowniczymi. Takim ułatwieniem jest lokalizacja pojazdów i prezentacja ich na wspólnej mapie z możliwością zdalnego przesyłania tras i wpływania na kierunek oraz cel już podczas trwającego kursu.